Χατζή – Ανδρέας Κριαράς (1765 – 1872)

03/16/2010 1:55:00 PM

Ό Χατζή – Ανδρέας Κριαράς (1765 – 1872) ο εξ  Άνωπόλεως των Σφακιών, υιός του Έμμ. Νομικού ή Κριαρά και της Κατίγκως Βλάχου, αδελφής του εθνομάρτυρα  Ι ωάννου Δασκαλογιάννη (Ιωαννης Βλάχος), είναι εις των ολίγων πρωτεργατών της Κρητικής Επαναστάσεως του 1821.

Εμποροπλοίαρχος κατά την από του 1800 – 1821 εποχήν, διετηρεί πα­λαιούς δεσμούς με όλους τους έλληνας πατριώτας της Οδησσού, της  Τεργέστης, της Βιέννης, της Ύδρας και της Καλαμάτας.

Υπήρξεν εκ των πρώτων φιλικών της Οδησσού, ων φίλος του Έμμ. Ξάνθου και του Σίμου Μπερτουμέ. Ότε εκηρύχθη η Επανάστασις του 1821, ο Κριαράς εψηφίσθη ως πρόεδρος τής πενταμελούς Επαναστατικής Αρχής, μετά του Πρωτοπαπά Σφακίων Γεωργίου, του Ιω. Ψαρρουδάκη, του Χ. Σ. Βουρδουμπά, του Ιατρού Πωλιουδάκη και του Σ. Παπαδάκη. Επί  Αφεντούλη και αρμοστείας Τομπάζη, διετέλεσεν Υπουρ­γός των Εσωτερικών και τής Δικαιοσύνης. Υπήρξεν ο πρωτεργάτης της εκ Κρήτης αποπομπής του Αφεντούλη και ήτο επιστήθιος φίλος του Ίω. Κωλέτη. Το έτος 1830 ο Κριαράς εγκατεστάθη εις Σύρον. Εκεί διετέλεσε μέλος τής Διοικητικής Επιτροπής Κρήτης, και είτω πρόεδρος της εν Σύρω υπέρ των Κρητών Επιτροπής, με αναπληρωτήν τον ανεψιόν του Μίνωα Μπογιατζόγλου. Εις βαθύτατον γήρας ( 107 ετών ) απεβίωσεν εν Σύρω, κηδευθείς δημοσία δαπάνη, ως φέρων το ανώτατον Αριστείων του Αγώνος του 1821 και τον Μεγαλόσταυρον, εκφωνηθέντος επικήδειου παρά του λογίου Αρχιεπισκόπου Σύ­ρου Αλεξάνδρου – Λυκούργου και του δικηγόρου Χατζηδάκη. Ολίγα έτη προ του θανάτου του, ο Κριαράς επροστάτευσε τον εις  Σύρον καταφυγόντα ως πρόσφυγα Κ. Βενιζέλον, ηυτύχησε δε να γνωρίση νήπιον τον κατόπιν Πρωθυπουργόν Ελευθέριον Βενιζέλον (Βλέπε Εφημερίδα  Ερμούπολης Συρου απ. Φ. 413 της 23,11,1872 εν Εθνική Βιβλιοθήκη).

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ – ΑΝΔΡΕΑ ΚΡΙΑΡΑ

(ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΙΡΕΤΗ)


Comments

  1. [...] ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ – ΑΝΔΡΕΑ ΚΡΙΑΡΑ [...]

    ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ – ΑΝΔΡΕΑ ΚΡΙΑΡΑ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΙΡΕΤΗ) «kriaras.com - March 16, 2010 1:59 pm

  2. [...] βιογραφία Χατζή – Ανδρέα Κριαρά Ό Χατζή – Ανδρέας Κριαράς (1765 – 1872) ο εξ Άνωπόλεως των [...]

    kriaras.com » Blog Archive » Φιλική Εταιρεία - March 24, 2010 3:17 am

  3. [...] ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ – ΑΝΔΡΕΑ ΚΡΙΑΡΑ [...]

    kriaras.com » Blog Archive » ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ – ΑΝΔΡΕΑ ΚΡΙΑΡΑ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΙΡΕΤΗ) - April 7, 2010 10:54 pm

Leave a comment
Name (required)
Mail (will not be published) (required)
Website

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>